Tercüme Merkezi

Azerice Tercüme / Azerice

Azerice Tercüme / Azerice Çeviri

Azerice / Türkçe Çeviri

Azerice Tercümelerimiz; alanında uzman, asgari 4 yıllık fakülte mezunu anadili Arnavutça  olan tercümanlarımız tarafından yapılmaktadır. Günlük Türkçe Arnavutça ve Azerice  Türkçe kapasitemiz 10 sayfadır.Müşterinin nekadar zor kazanıldığı ve buna mukabil nekadar kolay kaybedildiği bilinciyle harket eden Atak Tercüme Merkezi Arnavutça tercüme alanında aşağıdaki konu başlıkları doğrultusunda hizmet vermektedir:

Hizmet Alanlarımız:

Azerice Web Sayfası Çevirisi ve tasarımı &Bilgisayar Programları çevirileri : Bilgisayar alanında Kaliteli bir yazılım-web sayfası çevirisi için web tasarım-yazılım konusunda yetkin, birden fazla yabancı dili konuşabilen, Internet'i tanıyan ve ifade gücü konusunda web-bilgisayar diline hakim kişilere ihtiyaç vardır. Eğer dünyanın gelişmekte olan ekonomilerinden gerek web sitenizin tasarımı gerekse program ve internet sitenizin Arnavutça  profesyonelce çevrilmesi konusunda Atak Teknoloji Merkezi hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

Azerice Ticari Tercüme- Çeviri: İhalele şartnameleri, uluslararası ticaretle ilgili bilgi, belge, kanun ve yönetmelikler, yazışmalar, ithalat - ihracat yazışmaları, İş mektupları, şirket sunumları, Muhasebe, Ticaret .

Azerice Teknik Tercüme - Çeviri: Hidrolik-Pnömatik, Otomotiv, Otomasyon, Mekatronik, Enerji, Tarım, Gıda, Bankacılık, Denizcilik, Telekomünikasyon, Yazılım ve Bilgisayar, elektrik, genel elektronik, iletişim cihazları, otomotiv, tekstil, kimya, inşaat, mimarlık, çeşitli üretim makineleri, tıp cihazları, hava ve kara taşıt ve makineleri, ziraat, çevre, Makine Mühendisliği, Kimya, Tıp, Ekonomi, Hukuk, Tekstil, Kalite Güvence ve Kalite Yönetim Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, , İnşaat Mühendisliği, Haritacılık ve Kadastro..

Azerice Tıbbi Tercüme- Çeviri:  Anestezi, Biyoistatistik,Dahiliye, Diş Hekimliği,Toksikoloji, Diyagnostik, Endokrinoloji, Endoskopi, Göğüs Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Halk Sağlığı, Kardiyoloji, Mikrobiyoloji, Ortopedi ve Travmatoloji,Patoloji, Klinik rapor, araştırma ve makaleler, Tıp ve eczacılık kuruluşlarının tanıtım metin ve broşürleri,Tıbbi ürün lisans ve patentleri,medikal cihaz satan firmaların tanıtımları vb.

Azerice Hukuki Tercüme - Çeviri:  Vekaletnameler, Gayrimenkul Alım Satım Sözleşmeleri, Yasal Anlaşmalar, Mahkeme Belgeleri, İş Teklif ve Sözleşmeleri, İşçi - İşveren İlişkileriyle ilgili belgeler, genel mevzuat ve kanunlar, mahkeme ve duruşmalarda ardıl çeviriler.

Azerice Bilimsel Akademik Çeviri - Tercüme: 
Kitaplar,Tezler, araştırma notları ve hertürlü bilgi kaynaklarının tercümelerinin de bulunduğu eğitim konusunda verilen çeviri hizmetimizdir.

Azerice Edebi Çeviri - Tercüme: Makale, Şiir, Roman, Tiyatro vb. edebi metin ve kitapların Türkçeye ve Türkçeden diyer dillere çevrilmesini kapsamaktadır.

Azerice Simultane Tercüme - Çeviri:
Konferans ve Toplantılarda yapmakta olduğumuz kabin içerisinde yapılan tercüme hizmetimizdir.

Azerice Tercüme:
Çeşitli iş görüşmeleri, ülke ziyaretleri, toplantılar, telefon görüşmeleri bu hizmetimiz kapsamındadır. 

 

Azerice Çeviri Hizmeti Almak İstiyorum
Müşteri Yorumları

 Tercümelerimiz; alanında uzman, asgari 4 yıllık fakülte mezunu alanında ihtisas yapmış tercümanlarımız tarafından yapılmaktadır.  

 

Tercümelerimiz; alanında uzman, asgari 4 yıllık fakülte mezunu anadili alanında ihtisas yapmış tercümanlarımız tarafından yapılmaktadır.

Hakan Akyol-Mühendis   Kemal Yılmaz-Öğretmen
 
 
 
Kırgızcadan Almancaya Tercüme   
Kırgızcadan Arapçaya Tercüme   
Kırgızcadan Arnavutçaya Tercüme   
Kırgızcadan Azericeye Tercüme   
Kırgızcadan Boşnakçaya Tercüme   
Kırgızcadan Bulgarcaya Tercüme   
Kırgızcadan Çekçeye Tercüme   
Kırgızcadan Çinceye Tercüme   
Kırgızcadan Dancaya Tercüme   
Kırgızcadan Farsçaya Tercüme   
Kırgızcadan Felemenkçeye Tercüme   
Kırgızcadan Fransızcaya Tercüme   
Kırgızcadan Gürcüceye Tercüme   
Kırgızcadan Hırvatçaya Tercüme   
Kırgızcadan Hintçeye Tercüme   
Kırgızcadan Hollandacaya Tercüme   
Kırgızcadan İngilizceye Tercüme   
Kırgızcadan İspanyolcaya Tercüme   
Kırgızcadan İsveççeye Tercüme   
Kırgızcadan İtalyancaya Tercüme   
Kırgızcadan Japoncaya Tercüme   
Kırgızcadan Kazakçaya Tercüme   
Kırgızcadan Kırgızcaya Tercüme   
Kırgızcadan Koreceye Tercüme   
Kırgızcadan Kürtçeye Tercüme   
Kırgızcadan Lehçeye Tercüme   
Kırgızcadan Moldovcaya Tercüme   
Kırgızcadan Azericeye Tercüme   
Kırgızcadan Özbekçeye Tercüme   
Kırgızcadan Romenceye Tercüme   
Kırgızcadan Rusçaya Tercüme   
Kırgızcadan Sırpçaya Tercüme   
Kırgızcadan Tajikistanya Tercüme   
Kırgızcadan Tatarcaya Tercüme   
Kırgızcadan Taycaya Tercüme   
Kırgızcadan Türkmenceye Tercüme   
Kırgızcadan Ukrayinceye Tercüme   
Kırgızcadan Urducaya Tercüme   
Kırgızcadan Yunancaya Tercüme   
Almancadan Kırgızcaya Tercüme 
Arapçadan Kırgızcaya Tercüme 
Arnavutçadan Kırgızcaya Tercüme 
Azericeden Kırgızcaya Tercüme 
Boşnakçadan Kırgızcaya Tercüme 
Bulgarcadan Kırgızcaya Tercüme 
Çekçeden Kırgızcaya Tercüme 
Çinceden Kırgızcaya Tercüme 
Dancadan Kırgızcaya Tercüme 
Farsçadan Kırgızcaya Tercüme 
Felemenkçeden Kırgızcaya Tercüme 
Fransızcadan Kırgızcaya Tercüme 
Gürcüceden Kırgızcaya Tercüme 
Hırvatçadan Kırgızcaya Tercüme 
Hintçeden Kırgızcaya Tercüme 
Hollandacadan Kırgızcaya Tercüme 
İngilizceden Kırgızcaya Tercüme 
İspanyolcadan Kırgızcaya Tercüme 
İsveççeden Kırgızcaya Tercüme 
İtalyancadan Kırgızcaya Tercüme 
Japoncadan Kırgızcaya Tercüme 
Kazakçadan Kırgızcaya Tercüme 
Kırgızcadan Kırgızcaya Tercüme 
Koreceden Kırgızcaya Tercüme 
Kürtçeden Kırgızcaya Tercüme 
Lehçeden Kırgızcaya Tercüme 
Moldovcadan Kırgızcaya Tercüme 
Azericeden Kırgızcaya Tercüme 
Özbekçeden Kırgızcaya Tercüme 
Romenceden Kırgızcaya Tercüme 
Rusçadan Kırgızcaya Tercüme 
Sırpçadan Kırgızcaya Tercüme 
Tajikistandan Kırgızcaya Tercüme 
Tatarcadan Kırgızcaya Tercüme 
Taycadan Kırgızcaya Tercüme 
Türkmenceden Kırgızcaya Tercüme 
Ukrayinceden Kırgızcaya Tercüme 
Urducadan Kırgızcaya Tercüme 
Yunancadan Kırgızcaya Tercüme 
türkçe, türkçe kırgızca, türkçe çeviri,kırgızca cümle çeviri, cümle çeviri, kırgızca sözlük, kırgızca sözlük çeviri, kırgızca cümle çeviri, çevir, çeviri, türkçe kırgızca tercüme, türkçe tercüme, kırgızca tercüme sözlük, cümle tercüme, kırgızca cümle tercüme, cümle tercüme, kırgızca cümle tercüme, türkçe tercüme, online tercüme kırgızca, kırgızca tercüme, kırgızca tercüman sözlük, yeminli tercüman, kırgızca yeminli tercüman
 
Azerice Çeviri Hizmetlerimiz
Azerice Tıbbi Çeviri
Arnavutça Tıbbi Çeviri Atak Tercüme tarafından verilmekte olan Tıbbi - Medikal Çeviri ve Tercümeler gerek bilimsel gelişimin sürekliliğinin sağlanmasında, gerekse düzenleyici makamlara yapılacak başvurularda büyük önem kazanmaktadır.

 
     
Azerice Ticari Çeviri
Arnavutça Ticari Çeviri Ticari Çeviri - Tercüme hizmetimiz; ticari dokümanlar, sözleşmeler, teklifler, bankacılık, finans işlemleri, ihaleler, uluslararası taahhütler, raporlar, fizibiliteler, toplantı tutanakları, araştırmalar v.b ticari yazışma

 
     
Azerice Teknik Çeviri
Arnavutça Teknik Çeviri Teknik Tercüme hizmetlerimiz üretim ve imalatla ilgili kullanma-bakım-yapım-onarım kılavuzları, servis kılavuzları, üretim, imalat aşamasını kapsayan tüm evrak tercümeleri, fizibilite ve hakediş raporları, teknolojik v

 
     
Azerice Hukuki Çeviri
Arnavutça Hukuki Çeviri Hukuki çeviriler büyük bir titizlik ve uzmanlık gerektirir. Bu alan Uluslararası ve Türk hukuk mevzuatları konularında uzman hukukçu tercümanlar tarafından verilen yazılı tercüme hizmetimizi kapsar.

 
     
Azerice Akademik Çeviri
Arnavutça Akademik Çeviri Akademik çeviri, genelde üniversite ve araştırmaya dayalı kurumlarda çalışmakta olan müşterilerimizin akademik makale ve çalışmalarının

 
     
Azerice Edebi Çeviri
Arnavutça Edebi Çeviri Edebiyat v.b sanatsal konularda uzmanlık gerektiren tercüme hizmetimizdir. Her türlü sanatsal ve edebi çalışmalar

 
     
Azerice Simultane Çeviri
Arnavutça Simultane Çeviri Simultane çeviride,çevirmen içinde mikrofon ve kulaklık olan bir çeviri kabininde yeralır. Konuşmacının söylediklerini kulaklığı aracılığıyla duyar ve aynı anda hedef dile çevirir.

 
     
Azerice Web Çeviri
Arnavutça Web Çeviri ATAK Teknoloji Merkezi Kişisel ve Kurumsal Web çalışmalarıyla firmanızı ve çalışmalarınızı küresel dünyanın bir parçası haline getirir.

 
     
Azerice Yazılım Çevirileri
Arnavutça Yazılım Çevirileri Kaliteli bir web sayfası çevirisi için birden fazla yabancı dili konuşabilen, Internet'i tanıyan ve ifade gücü yetkin konusunda uzman kişilere ihtiyaç vardır.

 
     
 
Bilgi Bankası
Azerice Alfabesi
Azerice Fontlar
Azerice Tercume Servisi
Azerice Ülke Profili
Azerice Elçilikleri
Azerice Konsoloslukları
Farklı Dilde Web Sitesinin Önemi
Dünya Telefon Kodları
Bankalar & Kredi Kartları
Türkiye Telefon Kodları
Havayolları
 
 
Azerice Tercüme Yapılan Şehirler
Astara,Ağcabedi,Ağdam,Ağdaş,Ağstafa,
Ağsu,Babek,Bakü,Balaken,Berde,
Beylegan,Bilesuvar,Cebrayıl,Celilabad,Culfa,
Daşkesen,Füzuli,Gedebey,Gence,Goranboy,
Göygöl,Göyçay,Hacıkabul,Hankendi,Haydarabad,
Haçmaz,Hırdalan,Hızı,Hocalı,Hocavend,imişli,
ismayıllı,Kah,Kazah,Kebele,Kelbecer,Kıvrak,
Kobustan,Kuba,Kubadlı,Kusar,Kürdemir,Laçın,
Lerik,Lenkeran,Masallı,Mingeçevir,Naftalan,
Nahçıvan,Neftçala,Ordubad,Oğuz,Saatlı,
Sabirabad,Salyan,Samuh,Siyezen,Sumgayıt,
Şabran,Şahbuz,Şamahı,Şeki,Şemkir,Şerur,Şirvan,
Şuşa,Terter,Tovuz,Ucar,Yardımlı,
Yevlah,Zakatala,Zengilan,Zerdab
Azerice Konuşulan Ülkeler
İtalya
Yunanistan
Arnavutluk
Makedonya
Kosova
Türkiye
 
 

Etiketler: Azerice tercüme, Azerice tercume, Azerice Çeviri, Azerice ceviri, Azerice Tercüman, Azerice Tercuman, Azerice Tercüme Çeviri, türkçe Azerice tercüme, Azerice yeminli tercüme, Azerice türkçe çeviri, Azerice-Türkçe, Azerice-turkce, Azeri-Turkish, Translate, Çeviri, Tercüme, Azerice tercüme bürosu, Azerice Çeviri Tercüme Bürosu, Azerice Tercüme büroları, Atak tercüme, Azerice çeviri büroları, Azerice translation, türkçe Azerice çeviri, Azerice türkçe çeviri, Azerice

AnasayfaHakkımızdaİletişim Çeviri Yapılan İller Çeviri Yapılan DillerÇeviri Yapılan Belgeler Site Haritası